SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Dana, 12. veljače 2009.g. (četvrtak) s početkom u 13 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Sinja održat će se 33. sjednica Gradskog vijeća.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna provedbenih odredbi Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 2/07),
2. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja područja Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 2/06),
3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2009. godinu,
4. Prijedloga Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2009. godinu,
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora,
6. Informacija o stanju u Autoprijevozu d.o.o. Sinj,
7. Informacija o aktivnostima u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
8. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2009. godini,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sinju,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Sinja,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za ravnopravnost spolova Grada Sinja,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva za upravljanje javnim športskim objektima i objektima u kulturi Grada Sinja,
14. Razmatranje inicijative Skupštine nogometnog kluba "Junak" Sinj za preoblikovanje kluba u športsko dioničko društvo.

11.02.09