PETICIJA GRAđANA KOJI žIVE U CENTRU SINJA

Tridesetak građana koji žive u strogom centru Sinja uputili su peticiju Poglavarstvu kojom zahtijevaju da se prigodom donošenja izmjena i dopuna GUP-a ne izmijeni članak 11. kojim je zabranjeno da se na površinama mješovite, pretežno poslovne namjene, na gornjim etažama uređuju ugostiteljski sadržaji. U centru Sinja nekoliko je kafića na prvom katu, a prema riječima potpisnika peticije, postoje izgledi da će se to protegnuti i na više katove. Građani navode da će im u tom slučaju gosti kafića narušavati privatnost.

16.01.09