USVOJEN PRORAčUN OPćINE DICMO ZA 2009. GODINUU Dicmu je danas, 23. prosinca, održana sjednica Općinskog vijeća na kojoj je prihvaćen proračun od 40 milijuna kuna. Sjednicu je obilježio i tužbeni prijedlog oporbenog HDZ-a u kojem se traži da se provjeri rad Općine u proteklom periodu.

23.12.08