32. sjednica Gradskog vijeća Grada SinjaZakazana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 22. prosinca 2008.g. s početkom u 13,00 sati u prostorima Gradske vijećnice Grada Sinja sa slijedećim dnevnim redom:
1.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja 2008.godinu,
2.Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2009.godinu,
3.Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2009-2011,
4.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2009.godinu,
5.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2008.godinu,
6.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2009.godinu,
7.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2008.godinu,
8.Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2009.godinu,
9.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2008.godinu,
10.Prijedlog Odluke o osnivanju pravne osobe za upravljanje javnim športskim objektima Grada Sinja,
11.Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sinju i županijskog suda u Splitu.

12.12.08