KINO DANAS

U sinjskom kinu od 19.45 sati prikazuje se film Dalibora Matanića "Kino Lika".

11.12.08