SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

Dana 09. prosinca 2008.g. s početkom u 13 sati održat će se 94. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Sinja sa slijedećim dnevnim redom:
1. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2008. godinu,
2. Utvrđivanje prijedloga Proračuna Grada Sinja za 2009. godinu,
3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2009. godinu,
4. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2008. godini,
5. Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2008. godinu,
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Sinja za 2008. godinu,
7. Izvješće o natječaju za stipendije studenata s područja Grada Sinja u akademskoj godini 2008/2009,
8. Informacija o parničnim postupcima i zauzimanje stava o istim,
9. Informacija o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sinju,
10. Zamolba za odgodu naplate kredita,
11. Zahtjev za komunalno opremanje stambenog objekta,
12. Zahtjevi za rad prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo pretežito prehrambenim proizvodima na dane državnih blagdana,
13. Zamolbe.

08.12.08