ZAKUPCI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIšTA NA PODRUčJU GRADA SINJA ODRžALI SASTANAK SA GRADONAčELNIKOM SINJA IVANOM NASIćEMPoljoprivrednici zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta na području Sinja, danas, 3. prosinca, su održali sastanak na kojem su razgovarali o modalitetu zakupa zemljišta. Predsjednik Udruge mljekara Dalmacije Ivan Putnik, koji ih zastupa, kazao je kako je stav svih zakupaca da se zemljište koje je do sada bilo u zakupu, i dalje daje zakupcima, a ne da se daje na koncesiju.

03.12.08