MEđUNARODNI DAN NASILJA NAD žENAMA

Danas, 25. studenoga, je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Udruga Srma ovaj obilježit će ovaj dan prigodnom podjelom informativnih letaka, koji su pripremljeni u suradnji s Policijskom postajom Sinj i Centrom za socijalnu skrb. Letci sadrže podatke o najčešćim oblicima i učestalosti nasilja u obitelji u Cetinskoj krajini, te osnove protokola prijave nasilja. U središtima gradova i općina Cetinskoga kraja u subotu će letke dijeliti volonterke i članice Srme, te mladi volonteri. Cilj akcije je podizanje javne svijesti o potrebi angažiranja cjelokupne zajednice u borbi protiv nasilja u obitelji.

25.11.08