SASTANAK GRADONAčELNIKA SINJA DR. IVANA NASIćA SA PREDSTAVNICIMA MJESNIH ODBORA

Gradonačelnik Ivan Nasić sastao se jučer sa predstavnicima mjesnih odbora koji djeluju na području Grada Sinja. Tema razgovora bila je priprema proračuna za iduću godinu. Predstavnici mjesnih odbora gradonačelniku i njegovim suradnicima prikazali su svoje planove. Ideja i planova je mnogo, kazao je gradonačelnik, no gradski proračun sve te projekte neće moći pratiti. Kazao je kako će za 15-tak dana članovi Poglavarstva s pročelnicima napraviti selekciju planiranih projekata koji bi, prema njihovim mišljenima trebali biti financirani iz gradskoga proračuna u 2008. godini. Gradonačelnik je kazao će se Grad pobrinuti da se zbog troškova osobama koje su angažirane u Mjesnim odborima, predviđenom proračunskom stavkom odredi nekakva naknada.

11.11.08