SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Sutra, 23. listopada, s početkom u 13 sati, održat će se 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja za koju je predviđen Dnevni red od 7 točaka. Vijećnici će biti upoznati sa stanjem sigurnosti na području Policijske postaje Sinj, o radu Centra za socijalnu skrb Sinj na području Grada Sinja u prošloj godini, te Izvješćima o radu Viteškog alkarskog društva, Udruge Novi put i Gradskog kina Sinj u 2007. godini.

22.10.08