NASTAVLJENI RAZGOVORI O NACRTU SPORAZUMA O ZBRINJAVANJU VIšKA RADNIKA DALMATINKE NOVE

U Dalmatinci Novoj jutros su nastavljeni pregovori između predstavnika sindikata, radnika i Uprave tvornice o Prijedlogu Nacrta Sporazuma zbrinjavanja tehnološkog viška radnika.
Sastanku su nazočili i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji su govorili o pravima radnika koje će ostvariti preko Zavoda za zapošljavanje, ukoliko budu proglašeni tehnološkim viškom. Nakon što se sindikati i poslodavac usuglase oko Nacrta Programa za zbrinjavanje isti će se dostaviti Zavodu za zapošljavanje. Predsjednica Nezavisnog sindikata Iva Radonja kazala nam je kako je više od 20 radnika izrazilo želju da sporazumno, uz opremninu, odu iz tvornice. Niti jedan od njih navodno nije bio na listi 120 radnika koji su trebali dobiti otkaz. Sindikati će do petka napraviti listu radnika koji žele otići iz tvornice, te će uz njihovu pisanu suglasnost istu dostaviti poslodavcu. Sljedeći sastanak održat će se u petak u 8,00 sati, kada bi se trebao donijeti Nacrt Prijedloga Programa zbrinjavanja tehnološkog viška radnika.

24.09.08