SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA TRILJATriljsko Gradsko vijeće na današnjoj je sjednici razriješilo dužnosti dogradonačelnika Ivana Dragušicu, na njegov zahtjev, te mu je vraćen vijećnički mandat. Na dužnost zamjenika gradonačelnika izabrana je željana Bilandžić, dosadašnja vijećnica HDZ-a.
Vijećnici su danas dali suglasnost Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Trilj na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića; prihvaćeno je pokroviteljstvo nad "Mihovilskim danima" i Danom Grada Trilja, kao i Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Današnjom odlukom Gradskoga vijeća, Grad Trilj će se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj zadužiti za 6 milijuna kuna, a novac je namijenjen opremanju komunalnom infrastrukturom Radne zone čaporice. Vijeće je prihvatilo i Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Grada Trilja. Osobnu nagradu dobit će Luca Vudrag, a kolektivnu tvrtka Vukan Invest.

24.09.08