OBAVIJEST

KUD Brnaze prima nove članove u plesnu i glazbenu sekciju. Prijem novih članova vrši se do 30. rujna od 18,00 do 20,00 sati u Domu mladih u Brnazama. Informacije na brojeve 098 906 29 81, 098 964 10 86, i 091 380 63 36.

24.09.08