SAVJETOVANJE O ZBRINJAVANJU TEHNOLOšKOG VIšKA RADNIKA "DALMATINKE NOVE"

U županijskoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Splitu danas, 17. rujan, s početkom u 10 sati počelo je savjetovanje u pogledu zbrinjavanja tehnološkog viška radnika Dalmatinke Nove. Pored stručnih službi županijske ispostave zavoda za zapošljavanje na savjetovanju u ime radnika Dalmatinke nazoče odvjetnik Zoran Vujanović, pravna savjetnica Samostalnog sindikata Jagoda Dindić te sindikalni čelnici Nezavisnog i Samostalnog sindikata u tvornici Iva Radonja i Neven Poljak.

17.09.08