"TRILJSKO SRCE"

Na reviji mažoretkinja u Trilju danas, 13. rujna, će nastupiti 9 timova iz Hrvatske. U 16,00 sati počet će defile gradskim ulicama do sportske dvorane, u kojem će sudjelovati gradske glazbe Trilj i Trogir.
Sudionice revije svojim će novčanim prilozima pripomoći humanitarnoj akciji "Triljsko srce", za kupnju defibrilatora, za potrebe triljske zdravstvene ambulante.

13.09.08