OBAVIJEST

Grad Sinj danas je oglasio stavljanje na javni uvid i javnu raspravu Prijedlog izmjena i dopuna provedbenih odredbi tekstualnog dijela Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja. Tijekom javnog uvida tekstualni dio GUP-a biti će izložen u prostorijama Grada Sinja u upravnom odjelu za razvoj grada od 8 do 11 te od 12 i 30 do 14 sati.

28.07.08