"DANI ALKE I VELIKE GOSPE 2008."

Danas će Odbor za organizaciju kulturno, športske i vjerske manifestacije "Dani Alke i Velike Gospe" održati radni sastanak na kojemu će se konačno definirati cijeli program te isti proslijediti vijećnicima na usvajanje. Ovogodišnja manifestacija svečano bi se trebala otvoriti 17. srpnja, iako će prema podacima koje imamo program početi već u četvrtak.

07.07.08