OSNOVAN INICIJATIVNI ODBOR ZA FORMIRANJE PODRUžNICE HKDU-a U SINJU

Dopredsjednik Hrvatske kršćanske demokratske unije Stipe Soldić u programu Hit radija kazao je da je u Sinju osnovan inicijativni odbor za formiranje sinjske podružnice HKDU-a. HKDU je nastao iz Hrvatske demokratske stranke, prve stranke na području Cetinskog kraja, koja je okupljala brojne uglednike i koja je dva puta bila koalicijski partner HDZ-a. Nakon posljednjih lokalnih izbora, zbog unutarstranačkog nezadovoljstva, većina članova sinjskoga HKDU-a prešla je u HDZ, a stranka je prestala s djelovanjem. Formiranje inicijativnog odbora prvi je korak do ponovnog osnivanja HKDU-a u Sinju. Za predsjednika je izabran žarko Delić Maći, koji je rekao kako je ova stranka u Sinju oduvijek imala svoje biračko tijelo. Dopredsjednik HKDU-a Stipe Soldić najavio je da će se Osnivačka skupština sinjskog HKDU-a održati u roku od dva mjeseca.

27.06.08