BLAGOSLOV KUćA

Iz svetišta čudotvorne Gospe Sinjske obavještavaju kako će se blagoslov kuća i stanova danas vršiti u ulici Put Medinjaka, Domovinskog rata, iza Kuka. Karajkova Lokva, Vukovići, ćurlini ( od Glavica preko Domazeta)
U Glavicama se danas vrši blagoslov od Dolića prema školi, Anušićima, Dinarinama i u Gornjim Marasima.

30.12.04