DORIS KOšTA U SINJU

Predsjednička kandidatkinja Doris Košta danas je posjetila Sinj i održala konferenciju za novinare. Po završenoj konferenciji sastala se sa radnicima Dalmatinke i drugim obespravljenim te drugim zainteresiranim građanima kojima je predstavila svoj prijedlog zakonskih mogućih rješenja, ne samo za radnike Dalmatinke nego i ostale socijalno ugrožene.

30.12.04