EDUKACIJA O VAžNOSTI PREVENTIVE U LIJEčENJU RAKA DOJKE

Klub žena liječenih od karcinom dojke iz Splita, u suradnji sa Socijal-demokratskim forumom žena SDP-a Sinj, organizira edukaciju o važnosti preventive u liječenju raka dojke, uz mogućnost ultrazvučnog pregleda. Edukacija će se obavljati u četvrtak, 5. lipnja, u prostorijama SDP-a Sinj, s početkom u 16,00 sati. Za sve dodatne informacije, kao i za prijave, možete se obratiti na broj telefona 821-121.

31.05.08