KINO DANAS

U sinjskom kinu večeras u 18,30 sati te u 20,45 minuta sati prikazuje se avanturističko - fantastični film Kronike iz Narnije - Kraljević Kaspijan.

31.05.08