NATJEčAJ ZA PRODAJU/PRAVO GRAđENJA GRAđEVINSKOG ZEMLJIšTA NA PODRUčJU GZ KUKUZOVAC

Gradsko poglavarstvo Grada Sinja objavilo je danas Natječaj za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac. Rok za podnošenje ponuda je do 16. srpnja. Natječajem je obuhvaćeno 14 prostornih cjelina sa 102 parcele, ukupne površine 36 hektara. Početna kupoprodajna cijena zemljišta utvrđena je u visini od 15 eura po metru kvadratnom, za preradu i proizvodne djelatnosti, te 20 eura za sve ostale djelatnosti. Početna cijena prava građenja utvrđena je u visini od 10 eura za preradu i proizvodne djelatnosti, odnosno 14 eura za sve ostale djelatnosti.
Pisma namjere na ulaganja u sinjsku gospodarsku zonu, prije otvaranja natječaja poslalo je oko 25 poduzetnika i to za preradu i proizvodne djelatnosti, kao i za uslužne, trgovačke, ugostiteljske djelatnosti. Ovim natječajem prodaje se, odnosno daje na pravo građenja kompletna prva faza zone, a prema riječima v.d. pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo Ankice Panze, postoji interes poduzetnika i za ulaganja u druge dvije faze.

16.05.08