SJEDNICA GRADSKOG VIJEćA GRADA SINJA

Sutra, 25. travnja, u 16 sati održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća grada Sinja. Sjednicu je sazvao novi predsjednik vijeća Miloš Balić, a vijećnici će razmatrati 9 točaka dnevnog reda, izdvajamo: Prijedlog Odluke o razriješenju i izboru članova Mandatne komisije Gradskog vijeća, Predlog Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća, Prijedlog Odluke o prihvaćanju ostavke gradonačelnika Grada Sinja, prijedlog odluke o prihvaćanju ostavke svih članova Gradskog poglavarstva te te prijedlozi o novom izboru gradonačelnika i članova poglavarstva. Vijećnici će sutra razmatrati i Prijedlog Odluke o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Sinja.

24.04.08