PREDAVANJE



U Crkvi čudotvorne Gospe Sinjske danas u 19 sati i 30 minuta održat će se predavanje na temu «obitelj u okovima medija». Predavanje je namijenjeno prosvjetnim djelatnicima, a predavač je Ivica Ursić.

05.03.08