OBAVIJESTU dječjem vrtiću Trilj do 15. ožujka traju upisi djece u program male škole. U malu školu roditelji su dužni upisati djecu koja su rođenja do 1.travnja 2002. godine ukoliko nisu obuhvaćena nekim od predškolskih programa. Upisi se vrše u triljskom vrtiću, a sve informacije mogu se dobiti i na broju telefona 823-333.

03.03.08