SUTRA ZADNJI ROK ZA PRIJAVU POREZA NA DOHODAK

U sinjsku ispostavu Porezne uprave zaprimljeno je više od 12 tisuća prijava poreza na dohodak u 2007. godini, od očekivanih 13 tisuća. S obzirom da sutra istječe rok za podnošenje prijava, u poreznim ispostavama je organizirano produženo radno vrijeme, pa će danas i sutra raditi od 7,00 do 19,00 sati. Porezni obveznici svoje prijave mogu poslati i poštom - preporučeno, najkasnije 29. veljače. Dodajmo da se prve obrade prijava poreza na dohodak očekuju sredinom travnja, a povrat poreza ne može se ostvariti ukoliko porezna prijava nije predana na vrijeme. Napomenimo, kako se zahtjevi za dječji doplatak također moraju podnijeti zaključno sa sutrašnjim danom.

28.02.08