ODRžANA 72. SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA SINJADanas, 12. veljače 2007. godine, s početkom u 13 sati održana je 72. sjednicu sinjskog Gradskog poglavarstva.
Jednoglasno je usvojeno:
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2008. godinu u iznosu od 1.100.000,00 kuna, Izvješće o radu Socijalnog vijeća Grada Sinja za 2007. godinu, Prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za plaće dužnosnika i djelatnika Grada Sinja koja je povećana za 6,09% i sada iznosi bruto 2.440,00 kuna,

Većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o prijamu vježbenika u Gradsku upravu Grada Sinja uz izmjenu, te će se primiti jedan vježbenik VšS na 12 mjeseci,

Jednoglasno, uz brisanje čl.2, usvojen je Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Tajništva Grada Sinja,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Ugovora o uređenju međusobnih odnosa u pogledu obveze naknade za zbrinjavanje otpada na odlagalištu Mojanka,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Zaključka o potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi provođenja zaštite od požara,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Dodataka Ugovora o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude po natječaju za davanje javne površine na privremeno korištenje za postavljanje kioska,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Zaključka o ograničenom prikupljanju ponuda za nabavu sadnica voća i vinove loze za 2008. godinu,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za postavljanje mjernih uređaja za telemetrijsko mjerenje,

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Zaključka o davanju na korištenje gradskog zemljišta označenog kao čest.zem. 1855 K.G. Brnaze Moto klubu "Ulični trkači" iz Sinja,

Jednoglasno je odbijen Zahtjev Stipe Kovačevica iz Turjaka za uređenje kanala oborinskih voda uz njegovu parcelu,

Jednoglasno je odbijena Zamolba za oslobađanje plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja za 2007. godinu,

Jednoglasno je usvojen Zahtjev za participaciju troškova izgradnje potpornog zida ili umanjenje komunalnog doprinosa za izrađeni stambeni objekat,

Jednoglasno je usvojen. Zahtjev Dječjeg vrtića "Bili cvitak" Sinj za usklađivanje plaće,

Jednoglasno je usvojeni Zahtjevi za radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo,

Za donaciju Neuropedijatriji Klinike za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, Zagreb izdvojit će se 2.000,00 kuna. Vedranu đipalu dodijeljeno je 5.000,00 kuna, a Brunu Paviću 2.000,00 kuna.

Za pomoć šestoro teško oboljelih osoba izdvojit će se 20.000,00 kuna.

12.02.08