PROMETNI KAOS NAKON POčETKA IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA U ULICI BRAćE RADIćNakon početka izgradnje kanalizacijskog kolektora u Ulici Braće Radića, zbog koje je na snazi i posebna regulacija prometa od jučer poslijepodne na toj dionici ceste bilježi se pravi prometni kaos. Dipl. inženjer prometa željko Prelas uzroke prometnog kaosa vidi u propustu nadležnih službi koje su bile zadužene za postavljanje znakova za novu privremenu regulaciju prometa, naime na jednom dijelu ceste znakovi su dobro postavljeni dok ih na drugom dijelu uopće nema. Kako smo informirani iz Gradske uprave na teren je izišao i gradski inspektor koji bi trebao utvrditi nepravilnosti. Podsjetimo kako se jednosmjernom ulicom Antuna Konstantina Matasa sada vozi u suprotnom smjeru od onoga koji je bio dosada.

17.01.08