AKCIJA ZAšTITIMO ZDRAVLJE žENE REDOVITIM PREVENTIVNIM PREGLEDOM DOJKI U HRVACAMA

Klub žena liječenih od karcinoma dojke iz Splita u suradnji sa ogrankom Liberalne stranke iz Hrvaca sutra organizira akciju "zaštitimo zdravlje žene redovitim preventivnim pregledom dojki".Akcija počinje u 10 sati u zdravstvenoj ambulanti u Hrvacama.

10.12.04