SPORT

Do 17. prosinca primaju se prijave za malonogometne turnire u Sinju i Trilju, koji počinju 19. prosinca. Sve informacije o sinjskom turniru mogu se dobiti na telefon 098 740 306, a o triljskom na 098 433 217.

13.12.07