7. KNJIGA POEZIJE ANTE NADOMIRA TADIćA šUTRE

Svoju najnoviju, 7. po redu samostalnu knjigu poezije «Hrvatica» učenicima Osnovne škole Dinka šimunovića u Hrvacama, danas je predstavio pjesnik Ante Nadomir Tadić šutra.

Pjesnik će istu knjigu predstaviti i u Trilju, na aukciji slika članova Likovne udruge «Tilurium», koja će biti popraćena i vokalno - glazbenim koncertom. Aukcija će se održati u subotu, u triljskom kinu, s početkom u 19,00 sati.
Dodajmo da je prihod od prodaje slika namijenjen kupnji glazbenih instrumenata za potrebe održavanja tečaja glazbe u Trilju.

07.12.07