OBAVIJEST

U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva danas će se održati sastanak predstavnika Ministarstva s gradonačelnicima, načelnicima i voditeljima poduzetničkih zona radi provedbe Sporazuma o priključenju poduzetničkih zona i poslovnih objekata u njima na elektroenergetsku mrežu.
Na sastanku biti definirani koraci, koje trebaju poduzeti gradonačelnici, načelnici, voditelji poduzetničkih zona i stručne službe lokalne i područne samouprave u cilju priključenja zona na elektroenergetsku mrežu. Predstavnici HEP-a predstavit će plan provedbe koraka i način rješavanja postojećih poteškoća, a sudionici iz gradova, općina i poduzetničkih zona imat će priliku postavljati pitanja i davati prijedloge za unapređenje postupka realizacije.

21.11.07