AKCIJA SUFINANCIRANJA NABAVE SADNICA VOćA I VINOVE LOZEGradsko poglavarstvo Sinja u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi akciju sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze, pri čemu grad Sinj i županija sufinanciraju 2/3 cijene sadnica, a individualni poljoprivredni proizvođač plaća 1/3.
Uvjeti za odobrenje sufinanciranja su da se sadnja planira na minimalnoj površini od 1000 m2, da se sadnja planira na području Grada Sinja te da je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača. Zainteresirani se mogu javiti u Odjel za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja najkasnije do 30. studenoga.

07.11.07