SJEDNICA OPćINSKOG POGLAVARSTVA OPćINE DICMO

Danas će se u Dicmu održati sjednica Općinskog poglavarstva na kojoj će se, između ostalog, raspravljati o aktivnostima vezanima za izgradnju novog dijela industrijske zone. Razgovarat će se i o nastavku asfaltiranja nerazvrstanih cesta i putova te o izgradnju parkirališta kod crkve Sv. Ivana u Krušvaru.

22.10.07