SASTANAK GRADONAčELNIKA NIKOLE TOMAšEVIćA SA PREDSTAVNICIMA LOKALNE VLASTI, TVRTKI, UDRUGA I ZAJEDNICA SA PODRUčJA GRADA SINJA

Gradonačelnik Nikola Toamšević za sutra je sazvao zajednički sastanak predstavnika lokalne vlasti, tvrtki, udruga i zajednica sa područja grada na kojem će se razgovaratio pripremama grada za Alku i Veliku Gospu. Sastanak će se održati u Gradskoj vijećnici s početkom u 11 sati.

24.07.07