SVEčANOST U RUDI

Ministar Petar čobanković sutra će u Rudi u 12,00 sati svečano otvoriti vodospremu Ruda i početak radova na rekonstrukciji istoimene crpne stanice.
Radovi na proširenju vodospreme s 1.500 na 3.300 kubika počeli su krajem 2005. godine. U proširenje je uloženo 4 milijuna i 800 tisuća kuna, a novčana sredstva su osigurali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske vode, županija i Javno komunalno poduzeće «Vodovod i čistoća» Sinj.
Do kraja 2008. godine trebala bi se rekonstruirati crpna stanica Ruda. Investicija je vrijedna 18 milijuna kuna, a sredstva su osigurali Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode i dijelom županija splitsko dalmatinska.
Proširenjem vodospreme i rekonstrukcijom crpne stanice Ruda poboljšat će se vodoopskrba za oko 60 tisuća stanovnika i 5 gospodarskih zona na području Cetinskog kraja i dijela splitskog zaleđa.

02.07.07