AKTIVNOSTI UDRUGE "NOVI PUT"

Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti «Novi Put» u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga donijela je zaključke evaluacijskog upitnika provedenog u okviru ciklusa predavanja u suradnji sa službom za prevenciju ovisnosti. Upitnik je proveden na uzorku od 467 učenika prvih razreda srednjih škola i gimnazija , a zaključci su kako čak 72% učenika u školama misli da je školama potrebno provoditi dodatne edukacije o svim vrstama droga, sinjski učenici posebno su slaganje izrazili sa temama « Kako organizirati pomoć vršnjacima i «kako izgraditi bolji odnos s članovima obitelji», kada je riječ o načinu predavanja , najviše ispitanika odlučilo se za kratke filmove odnosno dinamična predavanja u trajanju od pola sata. Učenici informacije o vrstama djelovanju i posljedicama zlouporabe droga najviše traže u TV emisijama i na internetu, a najmanje u dnevnim novinama i knjižnici.Rezultati upitnika i ankete biti će korišteni za potrebe daljnih edukacije udruge.

27.06.07