USVOJEN PROGRAM ASFALTIRANJA ZA TEKUćU GODINUNa sjednici Gradskog vijeća grada Sinja donesen je Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada za tekuću godinu, za koji je potrebno 2 milijuna i 500 tisuća kuna. Ove godine prema programu u mjesnom odboru Sinj asfaltirati će se ili presvući asfalt na 11 300 m2 površine, u Brnazama 7900 m2, na Zelovu 2000 m2, u Glavicama 5000 m2, u Gljevu 4000 m2, Lučanima 6 000 m2, Turjacima 7000 m2.

06.06.07