OBAVIJEST

U osnovnoj glazbenoj školi Jakova Gotovca do 21. lipnja primaju se prijave kandidata za upis tu školu. Kandidati se mogu prijaviti za glasovir, gitaru, harmoniku, violinu, flautu, klarinet i saksofon.
Prijemni ispit održat će se 26. lipnja, s početkom u 10,00 sati.

04.06.07