IZLOžBA RADOVA POLAZNIKE šKOLE SLIKANJA

U organizaciji Udruge Srma Sinj u palači Tripalo otvorena je izložba radova polaznika radionice slikanja za odrasle. Izloženo je 50-tak radova u akvarelu, olovci, pastelu i kombiniranim tehnikama, koji se mogu pogledati do sutra , od 9,30 do 12,30 i od 17,30 do 20,30.

04.06.07