ZADNJI ROK ZA PREDAJU KANDIDACIJSKIH LISTA

Danas do 24,00 sati Gradskom izbornom povjerenstvu trebaju se dostaviti kandidacijske liste za izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. članovi povjerenstva danas dežuraju do 24,00 sata.
Dežurstva se obavljaju u prostorijama Gradske uprave Grada Sinja u sobi br. 43.

10.05.07