MINISTAR DRAGAN PRIMORAC U SPLITU

Ministar Primorac u Splitu je predstavio projekt novih pedagoških standarda Ministarstva znanosti, prosvjete i športa, kojem je cilj ukidanje treće smjene u školama, a nakon toga i prelazak na rad u jednoj smjeni. Vlada Republike Hrvatske će u ovaj projekt uložiti gotovo milijardu kuna iz državnog proračuna i zajma Svjetske banke. županija splitsko - dalmatinska dobila je 127 milijuna kuna za izgradnju dvije srednje škole i dogradnju jedanaest osnovnih škola. U projekt su uključene osnovne škole Trilj i Kamašnica iz Otoka, u kojima će se dograditi i opremiti 10, odnosno 9 učionica. Na području Grada Sinja za sada samo jedna škola sa svojim područnim školama radi u jednoj smjeni i to Oš Ivana Lovrića. Neke područne škole povremeno rade i u tri smjene.

13.04.07