PREDAVANJE

U organizaciji Udruge Studenti Cetinske krajine u Sinju će se danas održati predavanje o upisima na fakultete i Noć studenata. Tema predavanja su Bolonjski proces, Upisi na fakultete te smještaj i prehrana studenata, a dijelit će se i informativne brošure i letci.
Predavanje će se održati u dvorani franjevačkog samostana s početkom u 19,00 sati. Gosti će biti studenti i profesori sa splitskog i zagrebačkog sveučilišta.
Nakon predavanja, u caffe baru Gajo, održat će se Noć studenata na koju su pozvani svi maturanti.
Suorganizator je Mladež HDZ-a Sinj.

13.04.07