POčINJE UPIS DJECE U JASLICE-VRTIć

U ponedjeljak, 16. travnja počinje upis djece u jaslice - vrtić za 2007./08. godinu. Pri upisu djeteta u predškolsku ustanovu potrebno je priložiti preslike rodnog lista, zdravstvene iskaznice i kartona cijepljenja djeteta, liječničko uvjerenje, potvrdu o statusu roditelja - za zaposlene roditelje preslik radne knjižice kao dokaz o zaposlenosti; za roditelje studente potvrdu visokoškolske ustanove; preslik osobnih iskaznica oba roditelja; te ostale dokaze radi utvrđivanja prioriteta. Prednost pri upisu imaju djeca invalida domovinskog rata ako je drugi supružnik zaposlen, djeca oba zaposlena roditelja i drugi prema kriterijima Pravilnika o upisu. Za djecu koja već pohađaju vrtić, potrebno je obnoviti upis kod odgojitelja. Prijave za upis djece primat će se do 08. svibnja 2007. godine, svakim radnim danom u vremenu od 09,00 do 12,00 sati te utorkom od 14,00 do 18,00 sati u vrtiću Maslačak na štaliji u ulica Kneza Branimira 14.

13.04.07