PREDUPIS DJECE U O.š. FRA PAVLA VUčKOVIćA I IVANA LOVRIćA

Osnovne škole fra Pavla Vučkovića i Ivana Lovrića obavijestile su o predupisu školskih obveznika u prvi razred osnovne škole. Upisi će se vršiti od 16. do 30. travnja, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
U prvi razred upisuju se djeca koja su do 1. travnja navršila 6 godina života. Upisati se mogu i djeca koja do toga roka nisu navršila šest godina života, ako na zahtjev roditelja, odnosno staratelja, komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece utvrdi da dijete može pohađati školu, te isto odobri Ured državne uprave Splitsko - dalmatinske županije.

13.04.07