PODJELA POKLON-PAKETA

Sutra u 10,00 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj počinje podjela poklon - paketa koje su korisnicima pomoći za uzdržavanje povodom Uskrsa osigurali Gradsko društvo Crvenog križa Sinj i Gradsko poglavarstvo Grada Sinja. Paketi će se dijeliti i u petak od 7,30 do 10,00 sati.
U suradnji s poglavarstvom Grada Trilja i općinskim poglavarstvima Hrvaca, Dicma i Otoka, Sinjski Crveni križ osigurao je poklon pakete i za korisnike pomoći za uzdržavanje s područja tih naselja. Njima će se paketi dijeliti u četvrtak od 10,00 sati u mjestu njihog prebivališta.

04.04.07