LIJEK PEGILIRANI INTERFERON DOSTUPAN SVIM OBOLJELIMA OD HEPATITISA C

Ovoga tjedna stupa na snagu odluka kojom pegilirani interferon postaje dostupan svim oboljelima od zarazne bolesti hepatitisa C, bez obzira na podvrste, najavio je ministar zdravstva Neven Ljubičić. Koliko će ta činjenica skratiti čekanje na terapiju Ljubičić nije precizirao, ali je ustvrdio da će se lista čekanja od preko godinu dana koliko je u Splitu sigurno skratiti na pola.

21.03.07