NATJEčAJ ZA DEFEKTOLOGA-LOGOPEDA

Zbog porasta broja djece s govornim manama Upravno vijeće dječjeg vrtića »Bili cvitak» uz suglasnost grada Sinja raspisalo je natječaj za defektologa-logopeda. Time će sinjski dječji vrtić prvi put dobiti stručnog suradnika-logopeda.

22.02.07