ODRžANA INFO-PREZENTACIJA U GRADSKOJ VIJEćNICIProjekt Poduzetna Hrvatska i Poduzetnički centar Sinj u Gradskoj vijećnici organizirali su info prezentaciju Europske zaklade kvalitetnog menadžmenta. Prezentaciju je vodio Denis Rubić dipl.oec., direktor konzultantske kuće "Dalmaconsult", prvog hrvatskog poduzeća koje je primljeno u članstvo Europske zaklade kvalitetnog menadžmenta. Predavanju je nazočilo 20-tak sinjskih gospodarstvenika koji su upoznati sa najsuvremenijem smjernicama poslovanja u Europi. "European Foundation for Quality Managment" (EFQM) danas broji više od 700 članova u 35 država te ima 24 nacionalnih partnerskih organizacija (NPO) diljem Europe. EFQM je izradila model za izvrsnost koji koristi više od 30.000 organizacija, a među njih spadaju i 60% od 25 najvećih europskih tvrki. Model je fleksibilan i mogu ga koristiti velike kaoi male tvrtke, javni i privatni sektor. Model nije samo idealan za samoprocjenu, nego i za benchmarking, teeksternu procjenu kao osnovu za natječaj za European Quality Award.

19.02.07